Hiển thị 1 - 5 của 5
Chuyên viên kiểm soát tài chính (Finance Controller)

Chuyên viên kiểm soát tài chính (Finance Controller)

 • Hà Nội
 • Kế toán/Tài chính
 • Hết hạn

Under the responsibility of Senior Management Controller Manager, Finance Controller establishes, modifies and comments statements for judging the profitability of different sectors of the company. He/She oversees the preparation, monitoring and consolidation of:


Nhân viên kế toán kho (Hợp đồng 9 tháng)

Nhân viên kế toán kho (Hợp đồng 9 tháng)

 • Hà Nội
 • Kế toán/Tài chính
 • Hết hạn

- Nhập hàng vào kho và các chi phí mua hàng liên quan; - Nhập hàng trả lại của tổng đại lý và siêu thị trả về


Thực tập sinh Kế toán

Thực tập sinh Kế toán

 • Hà Nội
 • Kế toán/Tài chính
 • Hết hạn


Kế toán bán hàng K+ Store

Kế toán bán hàng K+ Store

 • Hà Nội
 • Kế toán/Tài chính,Bán hàng/Kinh doanh
 • Hết hạn

Phụ trách công tác kế toán bán hàng tại K+ Store Hà Nội


B2B Accounting Supervisor

B2B Accounting Supervisor

 • Hà Nội
 • Kế toán/Tài chính
 • Hết hạn

Follow-up of reconciliation process with co-distribution partners, renewal partners ; in charges of invoicing & debts collection process of those partners.