Hiển thị 1 - 2 của 2

Thực tập sinh phòng Mua bản quyền

  • Hà Nội
  • Mua bản quyền/Biên tập phát sóng
  • 20/03/2018

Thực hiện screen các nội dụng giải trí trên 4 kênh K+


Quản lý Vi phạm Bản quyền

Quản lý Vi phạm Bản quyền

  • Hà Nội
  • Pháp lý,Mua bản quyền/Biên tập phát sóng
  • 15/03/2018