Thực tập sinh phòng Marketing

 • Quảng cáo/Marketing/Truyền thông
 • Hết hạn
 • Hà Nội

Mô tả công việc

 • Tổ chức hệ thống lưu trữ và theo dõi tài liệu (hard- & soft-copy) Marketing.
 • Hỗ trợ giám sát và quản lí nội dung website Kplus.
 • Văn bản hóa các quy trình hoạt động  (operational procedures) của phòng Marketing.
 • Hỗ trơ theo dõi và tập hợp các báo cáo về hoạt động truyền thông marketing: báo cáo hoạt động truyền thông theo chiến dịch, báo cáo truyền thông định kỳ, các báo cáo đột xuất theo hướng dẫn Trưởng phòng Marketing.
 • Hỗ trợ theo dõi và báo cáo thực hiện ngân sách Marketing và hệ thống thanh toán chi phí Marketing.
 • Các hoạt động hỗ trợ chuyên môn Marketing khác theo điều phối của phụ trách phòng Marketing.

Yêu cầu công việc

 • Sinh viên năm thứ 3, 4 đại học, chuyên ngành Marketing, Truyền thông và Quản trị doanh nghiệp. Ưu tiên các trường Quốc tế, Ngoại Thương, Thương Mại, KTQD.
 • Có khả năng gắn bó 6 tháng trở lên.
 • Kỹ năng máy tính văn phòng thành thạo.
 • Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tốt.
 • Nhanh nhẹn, có hiểu biết về các phương tiện truyền thông mới trong Marketing.