Thực tập sinh phòng Marketing

 • Quảng cáo/Marketing/Truyền thông
 • Hết hạn
 • Hà Nội

Mô tả công việc

 • Tổ chức hệ thống lưu trữ và theo dõi tài liệu (hard- & soft-copy) Marketing.
 • Văn bản hóa các quy trình hoạt động (operational procedures) của phòng Marketing.
 • Hỗ trơ theo dõi và tập hợp các báo cáo về hoạt động truyền thông marketing: báo cáo hoạt động truyền thông theo chiến dịch, báo cáo truyền thông định kỳ, các báo cáo đột xuất theo hướng dẫn Trưởng phòng Marketing.
 • Hỗ trợ theo dõi và báo cáo thực hiện ngân sách Marketing và hệ thống thanh toán chi phí Marketing.
 • Các hoạt động hỗ trợ chuyên môn Marketing khác theo điều phối của phụ trách phòng Marketing:
  • Giám sát và quản lí nội dung website Kplus
  • Hỗ trợ booking TVC (phim quảng cáo): xin mã băng, gửi lịch book, theo dõi lịch book
  • Quản lý và cập nhật các ấn phẩm truyền thông nội dung trên kênh Đồng phân phối
  • Tham gia đề xuất, đóng góp ý tưởng trong các cuộc họp của nội bộ phòng Marketing, liên quan tới các chiến dịch quảng cáo, sự kiện, sản xuất ấn phẩm truyền thông, v.v…

Yêu cầu công việc

 • Sinh viên năm thứ 3, 4 đại học, chuyên ngành Marketing, Truyền thông và Quản trị doanh nghiệp. Ưu tiên các trường Quốc tế, Ngoại Thương, Thương Mại, KTQD.
 • Có khả năng gắn bó 6 tháng trở lên.
 • Kỹ năng máy tính văn phòng thành thạo.
 • Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tốt.
 • Nhanh nhẹn, có hiểu biết về các phương tiện truyền thông mới trong Marketing.