Quản lý Vi phạm Bản quyền

 • Pháp lý,Mua bản quyền/Biên tập phát sóng
 • Hết hạn
 • Hà Nội

Chịu trách nhiệm về việc phát triển, quản lý và giám sát các chiến lược và biện phát chống vi phạm bản quyền của công ty tại Việt Nam, phối hợp với các cơ quan hữu quan, các đối tác và bên công ty mẹ để bảo vệ bản quyền cho các nội dung phát sóng của công ty, tăng cường truyền thông chống vị phạm bản quyền.
Mô tả công việc:
 1. Nghiên cứu quy định pháp luật Việt nam, quốc tế nhằm áp dụng để xử lý các trường hợp vi phạm bản quyền phát sóng nói chung, vi phạm bản quyền các trận bóng đá nói riêng trên môi trường số và các khu vực khác tại Việt nam.
 2. Theo dõi và cập nhật phương thức vi phạm bản quyền và các biện pháp xử lý trên thế giới.
 3. Phối hợp với các tổ chức quốc tế để xử lý các trường hợp vi phạm bản quyền chương trình phát sóng xuyên quốc gia.
 4. Thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm bản quyền phát sóng thông qua các biện pháp kỹ thuật và pháp lý tại Việt Nam.
 5. Nghiên cứu và đề xuất với cơ quan thực thi áp dụng các biện pháp pháp lý theo quy định của pháp luật Việt nam để xử lý các hành vi vi phạm bản quyền.
 6. Phối hợp với các chủ sở hữu bản quyền xây dựng và thực hiện chiến dịch truyền thông về bảo vệ bản quyền.
Yêu cầu:
 1. Tốt nghiệp ĐH Luật, Công nghệ thông tin hoặc những ngành liên quan
 2. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền.
 3. Có quan hệ tốt với các cơ quan thực thi pháp luật trong lĩnh vực bản quyền.
 4. Có khả năng làm việc nhóm.
 5. Am hiểu các loại hình vi phạm bản quyền.