[Góc đào tạo] Triển khai đào tạo về bảo mật thông tin cho nhân viên khối văn phòng

Ngày đăng: 11:10, 29.03.2018 | Tin tức
“Bảo mật thông tin là gì, những thông tin nào cần bảo mât, và những cách thức bảo vệ mình và bảo vệ công ty khỏi những nguy cơ bị lấy cắp thông tin” là những nội dung cơ bản của khóa học Bảo mật thông tin được tổ chức cho tất cả nhân viên trong Quý I vừa qua.
Khóa học đã được các Kpluser đón nhận nhiệt tình, điều đó thể hiện rằng chúng ta rất nghiêm túc quan tâm tìm hiểu vấn đề này. Đây là bước đầu tiên Công ty thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể nhân viên và thiết lập quy trình Bảo mật thông tin trong công ty.