Hiển thị 1 - 3 của 3
Thực tập sinh Phòng Mua hàng &Logistics

Thực tập sinh Phòng Mua hàng &Logistics

  • Hà Nội
  • Mua hàng/Logistics
  • Hết hạn

Purchasing & Logistics Department of K+ need in urgent 2 full-time trainee of 3 months who will be trained to be in charge of:


Logistics Agent (Services Contract 4 months)

  • Hà Nội
  • Mua hàng/Logistics
  • Hết hạn

Đầu mối liên hệ về các nhu cầu về vật tư của các mạng lưới bán hàng và VSTV/A point of contact between the sales networks materials needs and VSTV about:


Logistics Agent (Contract of 6 months)

  • Hà Nội
  • Mua hàng/Logistics
  • Hết hạn

Đầu mối liên hệ về các nhu cầu về vật tư của các mạng lưới bán hàng và VSTV