Logistics Agent (Services Contract 4 months)

  • Mua hàng/Logistics
  • Hết hạn
  • Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Đầu mối liên hệ về các nhu cầu về vật tư của các mạng lưới bán hàng và VSTV/A point of contact between the sales networks materials needs and VSTV about:
- Sử dụng hệ thống quản lý thuê bao (CGA WEB)/Using the subscriber management system (CGA WEB)
- Thông tin tổng quan về kho vận/General information about logistics
- Các công việc hành chính liên quan đến việc theo dõi kho vận như xác minh các lệnh giao hàng, giao hàng, kiểm kê kho/Administrative tasks concerning logistics follow up: verification of delivery orders, delivery, stock statement, inventory.
- Bảo hành/ Warranty
2. Quản lý các cuộc gọi đến/gọi đi và các công việc hành chính liên quan đến các hoạt động kho vận/You will manage incoming and outgoing calls and administrative works related to logistics activities.
YÊU CẦU/Requirements:
-  Tinh thần làm việc nhóm tốt
   Good teamwork spirit
-  Có đầu óc tổ chức tốt và làm việc hiệu quả
   Well organized and efficient
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics
   At least 1 year of experience in logistics
-  Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán....
    Bachelor Degree with major in economic, business administration, finance, accounting...