Hiển thị 1 - 1 của 1

Quản lý bán hàng khu vực Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long

  • Đồng Tháp,Trà Vinh,Vĩnh Long
  • Bán hàng/Kinh doanh
  • Hết hạn

- Triển khai và giám sát các chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy doanh số tại khu vực phụ trách - Tổ chức và quản lý hoạt động bán hàng của hệ thống phân phối (bán sỉ / bán lẻ) - Phối hợp với các nhà phân phối tổ thức và thực hiện kế hoạch bán hàng