Content Marketing Officer (services contract of 6 months)

  • Quảng cáo/Marketing/Truyền thông
  • Hết hạn
  • Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Lập brief tạo thông điệp và xác định KPI, lên kế hoạch truyền thông tổng thể bao gồm truyền thông trên các kênh media của K+ (4 kênh K+, website, fanpage, youtube channel…) tương ứng cho các chiến dịch truyền thông mảng giải trí
- Điều phối thực hiện các chiến dịch truyền thông mảng giải trí: tạo content từ các content giải trí, đẩy thông điệp đáp ứng KPIs, báo cáo kết quả
- Phối hợp tốt với các team chuyên môn trong bộ phận MKT/PR, với phòng chương trình, phòng sản xuất nội dung và phòng quan hệ kênh để các chương trình đạt kết quả tốt và tối ưu đóng góp của các phòng ban cho mục tiêu truyền thông
- Phối hợp tốt với các đối tác sản xuất, phát hành và kinh doanh nội dung phát sóng và nội dung số để đảm bảo các quyền lợi MKT/PR của K+ được thực thi đầy đủ và phát triển thêm các tiềm năng hợp tác giữa các đối tác này với K+
- Đọc kịch bản phim hợp tác, đọc kịch bản sản xuất chương trình home-made, chương trình creation original và đưa ra phân tích tốt phục vụ cho truyền thông
- Cập nhật xu hướng giải trí truyền hình và internet cho lãnh đạo và giúp tư vấn nội dung (sản xuất, mua nội dung, khai thác nội dung và kinh doanh nội dung) cho các phòng ban liên quan

YÊU CẦU:
- Có hiểu biết và kinh nghiệm 2-3 năm làm marketing, truyền thông ở các agency, các media publisher (ưu tiên), đã thực hiện các chiến dịch truyền thông tích hợp liên quan đến lĩnh vực thông tin, giải trí hoặc dịch vụ 
- Tiếng Anh tốt, tiếng Pháp là lợi thế 
- Có khả năng biên tập nội dung, sáng tạo nội dung
- Có đầu óc kinh doanh (business oriented)
- Kỹ năng teamwork tốt