Hiển thị 1 - 1 của 1

Điều hành kế hoạch cung ứng

  • Hải Phòng
  • Mỹ thuật/Sáng tạo/Thiết kế
  • Hết hạn

Phân tích và đánh giá kế hoạch cung cấp và các yêu cầu gửi hàng net để đáp ứng nhu cầu của khách hàng có tính đến những hạn chế cung cấp. Cân bằng nhu cầu về sản phẩm sẵn có so với nhu cầu giảm thiểu chi phí hàng tồn kho để đảm bảo trữ lượng tối ưu ở đúng vị trí