Hiển thị 1 - 3 của 3
VOD Programming Officer

VOD Programming Officer

  • Hà Nội
  • Mua bản quyền/Biên tập phát sóng
  • 30/04/2020


Thực tập sinh phòng Mua bản quyền

  • Hà Nội
  • Mua bản quyền/Biên tập phát sóng
  • Hết hạn

Thực hiện screen các nội dụng giải trí trên 4 kênh K+


Quản lý Vi phạm Bản quyền

Quản lý Vi phạm Bản quyền

  • Hà Nội
  • Pháp lý,Mua bản quyền/Biên tập phát sóng
  • Hết hạn