Thực tập sinh phòng Mua bản quyền

  • Mua bản quyền/Biên tập phát sóng
  • Hết hạn
  • Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
  • Thực hiện screen các nội dung giải trí trên 4 kênh K+(phim, TV series, game show...) và làm các báo cáo tổng hợp
  • Phân loại và cập nhật các xu hướng giải trí
  • Hỗ trợ các công việc hành chính của phòng mua bản quyền
YÊU CẦU:
     - Sinh viên năm cuối, có thể làm full time
     - Yêu thích phim ảnh, có thể dành nhiều thời gian để xem và cảm phim