Hiển thị 1 - 5 của 5

Thực tập sinh phòng Biên tập phát sóng

 • Hà Nội
 • Mua bản quyền/Biên tập phát sóng
 • Hết hạn

- Rà soát, cập nhật, sắp xếp và kiểm tra file phát sóng trên hệ thống metadata trước khi upload lên app xem truyền hình K+


Điều phối viên cao cấp quan hệ kênh đối tác/Channel relations senior coordinator

Điều phối viên cao cấp quan hệ kênh đối tác/Channel relations senior coordinator

 • Hà Nội
 • Mua bản quyền/Biên tập phát sóng,Truyền hình/Báo chí/Biên tập
 • Hết hạn

Điều phối viên Quan hệ kênh đối tác đảm nhiệm các công việc hằng ngày của phòng kênh và chủ động lên kế hoạch với các phòng ban khác có liên quan để đảm bảo các team chuẩn bị và thực hiện cho các hoạt động ở mức tốt nhất.


VOD Programming Officer

VOD Programming Officer

 • Hà Nội
 • Mua bản quyền/Biên tập phát sóng
 • Hết hạn


Thực tập sinh phòng Mua bản quyền

 • Hà Nội
 • Mua bản quyền/Biên tập phát sóng
 • Hết hạn

Thực hiện screen các nội dụng giải trí trên 4 kênh K+


Quản lý Vi phạm Bản quyền

Quản lý Vi phạm Bản quyền

 • Hà Nội
 • Pháp lý,Mua bản quyền/Biên tập phát sóng
 • Hết hạn